Pesticídy a mikropolutanty vo vodách

Seminár SAVE

Liptovský Ján, 2. 10. 2018

 

Informácia (pdf)

Brožúra (pdf)

Nové trendy v oblasti úpravy vody

Konferencia s medzinárodnou účasťou

Nový Smokovec, 25. – 26. 4. 2018

 

Informácia (pdf)

Zborník (obsah, anotácie – pdf)

Technologické postupy úpravy vody

Seminár SAVE

Kočovce, 20. 3. 2018

 

Informácia (pdf)

Korporatívni členovia

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Zvolenská 27
821 09 Bratislava – Ružinov

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685