Konferencia, 3. pokračovanie

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

ZRUšENé!

Miesto konania konferencie: Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

XLIII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou

Hydrochémia 2020

Bratislava, 7. – 8. 10. 2020

ZRUšENé!

Baner_auditorium

Konferencia

Pitná voda 2021

Tábor, 3. – 6. 5. 2021

ZRUšENé!

sedacky

Korporatívni členovia

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – Vajnory, Slovenská republika

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685