XVIII. Konferencia s medzinárodnou účasťou

Pitná voda

Trenčianske Teplice, 8. – 10. 10. 2019

Program (pdf)

Návratka (doc)

Baner_auditorium

Odborno-študijná cesta do Nemecka a Holandska

POHLAD

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Zvolenská 27
821 09 Bratislava – Ružinov

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685

Close Menu