XIX. konferencia
s medzinárodnou účasťou pod záštitou

hlavného hygienika SR

a

ministra životného prostredia SR

Pitná voda 2023

6. – 8. jún 2023 v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach.

Fresh water splash on white background

Korporatívni členovia

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – Vajnory, Slovenská republika

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685