Seminár SAVE - Teória a prax vo vodárenstve

Progresívne spôsoby úpravy

Program monitorovania pitnej vody

Štrbské Pleso, 26. – 27. 3. 2019

Program (pdf)

Návratka (doc)

Baner_auditorium

IX. Konferencia s medzinárodnou účasťou

Sedimenty vodných tokov a nádrží

Bratislava, 22. – 23. 5. 2019

1.cirkulár (pdf)

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Zvolenská 27
821 09 Bratislava – Ružinov

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685

Close Menu