Pitná voda

XVII. konferencia s medzinárodnou účasťou

Trenčianske Teplice, 19. -21. 9. 2017

Informácia (pdf)

Zborník (pdf)

Sedimenty vodných tokov a nádrží

VIII. konferencia s medzinárodnou účasťou

Bratislava, 17. -18. 5. 2017

Informácia (pdf)

Korporatívni členovia

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Zvolenská 27
821 09 Bratislava – Ružinov

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685