Pitná voda

XVIII. konferencia s medzinárodnou účasťou

Trenčianske Teplice, 8. -10. 10. 2019

Informácia (pdf)

Zborník (pdf)

Odborno - študijná cesta do Nemecka a Holandska

23. – 27. 9. 2019 Informácia (pdf)

Sedimenty vodných tokov a nádrží

IX. konferencia s medzinárodnou účasťou Bratislava, 22. – 23. 5. 2019 Informácia (pdf)

Progresívne spôsoby úpravy vody

Program monitorovania pitnej vody

Seminár SAVE

Štrbské Pleso, 26. – 27. marec 2019

Informácia (pdf)

Zborník (obsah, anotácie) (pdf)

Korporatívni členovia