Súhrn dôležitého

Zorientujte sa v problematike

XVIII. Konferencia

s medzinárodnou účasťou

8. – 10. 10. 2019

Trenčianske Teplice

Konferencia je organizovaná pod záštitou ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa

Miesto konania konferencie: Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

Konferencia

3. pokračovanie

29. – 30. 4. 2020

Hotel Atrium

Nový Smokovec

Svetový deň vody - 22. marec

22. marec bol schválený za Svetový deň vody na Konferencii OSN o životnom prostredí …

Zásobovanie pitnou vodou na Slovensku

História zásobovania vodou

Voda je jednou zo základných zložiek prírodného prostredia a je tiež jednou zo základných podmienok existencie života na Zemi. Zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou …

Vplyv vápnika a horčíka na ľudské zdravie

Kvalitná pitná voda okrem toho, že musí spĺňať požiadavky podľa platnej legislatívy, musí obsahovať aj určité množstvo rozpustených minerálnych látok, aby bola zdraviu …

Doúprava vody v domácnosti (Stanovisko SAVE)

Cieľom tohto článku je upozorniť na problémy doúpravy vody v domácnosti. Na internete, ako aj prostredníctvom rôznych firiem sa k nám dostávajú informácie …

Vybrané ukazovatele pitnej vody a ich vplyv na zdravie človeka

Pitná voda je základnou podmienkou sociálneho a ekonomického rozvoja každej spoločnosti. Jej dostatočné množstvo a vyhovujúca kvalita, ktorú zdravotnícke predpisy v súčasnosti nazývajú „zdravotnou bezpečnosťou“ sú pre zdravi

Úprava vody - 1. časť História

Úprava vody má bohatú históriu. Existujú záznamy z obdobia 4000 p. n. l., kedy v starovekom Grécku upravovali vodu pre pitné účely tým, že vodu filtrovali …

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Zvolenská 27
821 09 Bratislava – Ružinov

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685

Close Menu