Napíšte nám

Nájdite všetky dôležité kontakty

XLIII. ročník konferencie

s medzinárodnou účasťou

7. – 8. 10. 2020

Bratislava

Bližšie informácie:

Ing. Pavel Hucko

+421 905 965 515

+421 903 266 136

pavel.hucko@vuvh.sk

Konferencia

3. pokračovanie

23. – 24. 9. 2020

Hotel Atrium

Nový Smokovec

Konferencia

30. 11. – 3. 12. 2020

Hotel Dvořák

Tábor

Predseda: Ing. Jana Buchlovičová
e-mail: buchlovicova@vodatim.sk
tel.: +421 903 268 508

Podpredseda: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
e-mail: jan.ilavsky@stuba.sk
tel.: +421 903 750 416

Tajomník: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
e-mail: barlokova.danka@gmail.com
tel.: +421 907 796 684

Člen výboru: RNDr. Zuzana Valovičová
e-mail: zuzana.valovicova200@gmail.com
tel.: +421 903 471 798

Člen výboru: Ing. Karol Munka, PhD.
e-mail: karol.munka@vuvh.sk
tel.: +421 918 360 164

Revízor: Ing. Pavel Hucko, CSc.
e-mail: pavel.hucko@vuvh.sk
tel.: +421 905 965 515

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Zvolenská 27
821 09 Bratislava – Ružinov

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685