Napíšte nám

Nájdite všetky dôležité kontakty

Predseda: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
e-mail: jan.ilavsky@stuba.sk
tel.: +421 903 750 416

Podpredseda: Ing. Matúš Gálik, PhD.
e-mail: matus.galik@pvpsas.sk
tel.: +421 907 892 041

Tajomník: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
e-mail: barlokova.danka@gmail.com
tel.: +421 907 796 684

Člen výboru: RNDr. Zuzana Valovičová
e-mail: zuzana.valovicova200@gmail.com
tel.: +421 903 471 798

Člen výboru: Ing. Karol Munka, PhD.
e-mail: karol.munka@vuvh.sk
tel.: +421 918 360 164

Revízor: Ing. Pavel Hucko, CSc.
e-mail: pavel.hucko@vuvh.sk
tel.: +421 905 965 515

Korporatívni členovia

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov

Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – Vajnory 
e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685