Vyberte si skupinu

Nájdite všetky dôležité informácie

XLIII. ročník konferencie

s medzinárodnou účasťou

7. – 8. 10. 2020

Bratislava

Bližšie informácie:

Ing. Pavel Hucko

+421 905 965 515

+421 903 266 136

pavel.hucko@vuvh.sk

Konferencia

3. pokračovanie

23. – 24. 9. 2020

Hotel Atrium

Nový Smokovec

Konferencia

30. 11. – 3. 12. 2020

Hotel Dvořák

Tábor

Vodárenské zdroje (podzemná a povrchová voda)

Pripravuje sa

Technologické postupy úpravy vody (na výrobu pitnej vody)

Pripravuje sa

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Zvolenská 27
821 09 Bratislava – Ružinov

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685