Odborno-študijná cesta po vybraných českých úpravniach vôd

Vodojem Cvikov z roku 1898 v obci Svor
Vodná nádrž Souš
ÚV Želivka
Výklad pri Kontajnerovej ÚV Nový Bor
ÚV Želivka - kalové polia
ÚV Želivka - bazény vo filtračnej hale
ÚV Želivka - technológia GAU
ÚV Souš v Jízerských horách
ÚV Souš - pranie vody
ÚV Souš - flotácia surovej vody
ÚV Kromeříž - velín
ÚV Kromeříž a veselá účastníčka zájazdu
ÚV Bedřichov
Účastníci cesty
Spoločný večer na ÚV Bedřichov....odborné diskusie atd
Spoločný večer na ÚV Bedřichov
Spoločný večer na UV Bedřichov...hudobnici v akcii
Spoločný večer na ÚV Bedřichov...pod dozorom nestorov
Spoločný večer na UV Bedřichov....aj s hudbou
Spoločný večer na UV Bedřichov....českí priatelia
Kontajnerová ÚV Nový Bor
Kontajnerová ÚV Nový Bor zvnútra
Diskusia na ÚV Kromeříž