Program (PDF)

Návratka (DOC)

1. cirkulár (PDF)

Seminár SAVE

Progresívne spôsoby úpravy vody

program monitorovania pitnej vody

Štrbské Pleso

26. – 27. 3. 2019

IX. Konferencia s medzinárodnou účasťou

sedimenty vodných tokov a nádrží

Bratislava

22. – 23. 5. 2019