Kontakty

 

 

Predseda: Ing. Jana Buchlovičová

e-mail: buchlovicova@vodatim.sk

tel.: +421 903 268 508

 

Podpredseda: doc. Ing. Ján Ilavský, PhD.

e-mail: jan.ilavsky@stuba.sk

tel.: +421 903 750 416

 

Tajomník: doc. Ing. Danka Barloková, PhD.

e-mail: barlokova.danka@gmail.com

tel.: +421 907 796 684

 

Člen výboru: Dpt. Viliam Šimko

e-mail: simko.voda@gmail.com

tel.: +421 905 731 851

 

Člen výboru: Ing. Karol Munka, PhD.

e-mail: karol.munka@vuvh.sk

tel.: +421 918 360 164

 

Revízor: Ing. Pavel Hucko, CSc.

e-mail: pavel.hucko@vuvh.sk

tel.: +421 905 965 515

 

 

Slovenská asociácia vodárenských expertov

Zvolenská 27

821 09  Bratislava – Ružinov

 

e-mail: info@savesk.sk

www.savesk.sk

 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

č. účtu: 1426298005

IBAN: SK5411110000001426298005

BIC (swift): UNCRSKBX

IČO: 50644319

DIČ: 2120495685