Konferencia, 3. pokračovanie

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

Hotel Atrium, Nový Smokovec

3. – 4. 2. 2021

Miesto konania konferencie: Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

XLIII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou

Hydrochémia 2020

Bratislava, 7. – 8. 10. 2020

ZRUŠENÉ!

Baner_auditorium

Konferencia

Pitná voda 2021

Tábor, 3. – 6. 5. 2021

NOVÝ TERMÍN!

sedacky

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Zvolenská 27
821 09 Bratislava – Ružinov

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685